HVEM ER BOKEN FOR?

For enhver som som vil utrette noe sammen med andre. 

For deg som på samme tid vil skape inspirasjon og redusere sløsing av tid, penger og kompetanse.

Motstand mot endring avmystifiseres!

Se mer om boken her

 

Klikk her og du finner innholdsfortegnelsen med korte utdrag fra kapitlene.
Do not specify content here, it will be hidden due to Popup «Anylink» option.